20 listopada 2015

 

Prace serwisowe na odwiertach eksploatujących płyn złożowy – rodzaje zabiegów i bezpieczeństwo ich wykonywania

Kiedy?

piątek, 20 listopada, II tury, godz. 11:00 – 13:30 i 14:00 – 16:30

Gdzie?

AGH

O czym?

Podczas warsztatu prowadzący opowie uczestnikom jak wygląda dbanie o bezpieczeństwo ruchu w zakładzie górniczym, w tym m.in. jaki sprzęt i technologia stosowane są podczas prac w odwiertach, jak również podczas normalnej eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

Studenci zostaną również wdrożeni w temat prac  wykonywanych w warunkach „terenowych”, tj. na funkcjonujących odwiertach oraz rozwiążą zadanie przygotowane przez Mentora.

Spotkanie zakończy się dyskusją, dotyczącą tematu wykładu oraz pytaniami do prowadzącego z zakresu praktyki eksploatacyjnej.

Dla kogo?

Warsztat jest dedykowany przede wszystkim studentom WWNiG, ze wskazaniem na specjalność eksploatacji otworowej, wiertnictwa i gazownictwa. Temat może też być przydatny geologom i studentom ochrony środowiska, szczególnie w branży wydobywczej. Zapraszamy również studentów niewymienionych kierunków, którzy są zainteresowani tematyką spotkania. Pierwszeństwo przysługuje studentom III roku stacjonarnych studiów licencjackich oraz I i II roku studiów magisterskich, osiągającym wysokie wyniki w nauce. 

Kto?

Zbigniew Wantuch –  Inżynier górnik, specjalność wiertnictwo, pracownik PGNiG. Obecnie specjalista ds. profilaktyki przeciwerupcyjnej i bezpieczeństwa ruchu. Dba o bezpieczeństwo ruchu zakładu górniczego – nadzoruje sprzęt i technologię stosowaną podczas prac w odwiertach oraz przy eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. 

Mentor jest absolwentem Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.