20 listopada 2013

Ochrona środowiska w procesie poszukiwania
i wydobycia gazu ziemnego

Kiedy?

środa, 20 listopada 2013 r., godz. 13.30 – 18.00

O czym?

Podczas warsztatu zostały poruszone następujące zagadnienia w temacie poszukiwania i wydobycia gazu ziemnego:

  • Wpływ na środowisko/ minimalizacja wpływu
  • Prawo, proces administracyjny
  • Gaz z łupków – nowe wyzwania
  • Dialog społeczny
  • Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w ochronie środowiska

Kto?

Joanna ChojnackaJoanna Chojnacka – od 2008 roku pracuje w PGNiG, Dział Ochrony Środowiska, Pion ds. Wsparcia Prac Geologicznych, Oddział Geologii i Eksploatacji. Bierze udział w utrzymaniu i doskonaleniu systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ) wg normy ISO 14001:2004, koordynuje oraz bierze udział w pracach nad ujednoliceniem elementów SZŚ w ramach GK PGNiG. Opracowuje informacje graficzne z zakresu ochrony środowiska wspomagające proces oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, monitoringu środowiska, dialogu społecznego oraz  merytoryczne wspomagające analizę materiałów graficznych z zakresu ochrony środowiska. Pani Joanna sporządza raporty w zakresie ochrony środowiska w GK PGNiG, jest również  audytorem wewnętrznym systemu zarządzania środowiskowego.

Jakub SiewkoJakub Siewko –  od 2010 roku w PGNiG, Dział Ochrony Środowiska, Pion ds. Wsparcia Prac Geologicznych, Oddział Geologii i Eksploatacji. Główne projekty: komunikacja pomiędzy służbami ochrony środowiska w GK PGNiG, sporządzanie raportów w zakresie ochrony środowiska w PGNiG SA i GK PGNiG, realizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG. Pan Jakub prowadzi dialog ze społecznościami lokalnymi w zakresie poszukiwań gazu z łupków oraz jest audytorem wewnętrznym systemu zarządzania środowiskowego.