19 stycznia 2017


Pierwsze koty za płoty, czyli pierwsze dni w pracy – co robić, a czego unikać w nowej pracy?

 

Kiedy?

19 stycznia 2017 r., godz. 9.30 – 15.30

Gdzie?

Instytut Geologii UAM

O czym?

Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Jak wejść w nową grupę?
  • Jak się zachowywać w pierwszych dniach, tygodniach pracy?
  • Jak profesjonalnie dziękować?
  • Jak sprawnie przekazywać korespondencję e-mailową w firmie?
  • Czy, jak i kiedy prosić o podwyżkę?

Szkolenie będzie opierało się na rozwoju wiedzy, umiejętności i postaw przydatnych w pierwszych dniach w nowej pracy. Szkolenie będzie miało formę warsztatową i będzie prowadzone w oparciu o cykl szkoleniowy Kolba. Zostaną wykorzystane takie metody jak np. praca w grupach, w parach, dyskusje, burze mózgów, icebreakery, itp.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM i Wydziału Geologii UW. Pierwszeństwo udziału mają Ambasadorzy GeoTalent, w drugiej kolejności – pozostali studenci, zainteresowani tematyką szkolenia. Ważna jest kolejność zgłoszeń!

Kto?

Agnieszka Matelska – Aktualnie pracuję na stanowisku Specjalisty ds. Szkoleń. Pełnię rolę trenera wewnętrznego w zakresie projektów HR, które wdrażane są w firmie. Pracuję w PGNiG SA w Oddziale w Zielonej Górze od 2007 roku. W swojej pracy zawodowej współuczestniczę w procesach miękkiego HR, tj,: adaptacji zawodowej, rozwoju pracowników, ocenie pracowniczej, reprezentowania firmy na zewnątrz, pozyskiwaniu kadry podczas realizacji targów pracy i innych wydarzeń naukowo-dydaktycznych, realizacji praktyk i staży itp. Uwielbiam pracę z ludźmi, jestem bardzo komunikatywną osobą, stąd prowadzenie szkoleń postrzegam bardziej w kategorii przyjemności i pasji aniżeli obowiązku. W roku 2012 ukończyłam Szkołę Trenerów we Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.