19 maja 2017


Podstawy interpretacji sejsmicznej

Kiedy?

19 maja 2017, godz. 10:00 – 14:30
 

Gdzie?

AGH

O czym?

Interpretacja sejsmiczna jest jednym z najważniejszych zagadnień w poszukiwaniu węglowodorów. Połączenie wiedzy z zakresu geologii oraz geofizyki na tym etapie prac poszukiwawczych jest niezbędne. Zrozumienie zagadnień związanych z formowaniem się odbić sejsmicznych, rozdzielczością zapisu, rotacją sygnału, interferencją, wpływem akwizycji oraz processingu na interpretowane sekcje jest kluczowe. Ponadto interpretacja sejsmiczna związana jest nieodłącznie z analizą geologiczną. Poznanie tektoniki, paleogeografii czy litologii poszczególnych kompleksów pozwala na wiarygodne odwzorowanie budowy geologicznej na podstawie obrazu sejsmicznego. Szczególnie ważne jest to w przypadku obszarów słabo rozpoznanych wiertniczo i/lub zaburzonych tektonicznie, gdzie śledzenie refleksów sejsmicznych jest niejednoznaczne i jedynie przesłanki geologiczne decydują o sposobie prowadzenia interpretacji.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do studentów 3 roku studiów I stopnia i 1-2 roku studiów II stopnia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (WNiG, GGiOŚ, GGiIŚ), zainteresowanych sejsmiką. Pierwszeństwo udziału będą mieli studenci studiów stacjonarnych, osiągający wysokie wyniki w nauce.

Kto?

Norbert Smalera Geofizyk pracujący w Oddziale Geologii i Eksploatacji w PGNiG SA w Dziale projektowym w Pile. Od siedmiu lat zajmuje się sejsmiką. Obecnie skupia się na interpretacji sejsmicznej, wykorzystaniu atrybutów sejsmicznych w poszukiwaniach naftowych, konstrukcji modeli prędkościowych, zarządzaniu danymi geofizycznymi ośrodka, a także na dowiązaniu danych otworowych do sejsmiki. Uczestniczy w projektach realizowanych głównie na terenie północnej Polski. Jest absolwentem  studiów na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z zakresu Geofizyki Środowiska, a także studiów podyplomowych „Technologia wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych” na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH oraz „Geofizyka stosowana” na Wydziale Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. Stypendysta Programu GeoTalent dla pracowników PGNiG SA.