19 maja 2015


Identyfikacja aspektów środowiskowych i ryzyk biznesowych w zakładzie górniczym jako element zarządzania organizacją

Kiedy?

wtorek, 19 maja (wstępny rozkład godzinowy: I warsztat – 10:00-12:30, II warsztat – 13:00-15:30)

Gdzie?

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

O czym?

Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

1. Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP (QHSE), oparty na normach ISO 9001, ISO 140001, OHSAS 180001 w zakładzie górniczym.

2. Aspekty środowiskowe w eksploatacji gazu ziemnego i ropy naftowej:

  • identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych,
  • identyfikacja i realizacja wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska w zakładzie górniczym.

W części praktycznej przeprowadzone zostaną ćwiczenia polegające na identyfikacji aspektów środowiskowych i ryzyk biznesowych dla wybranej lokalizacji.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do studentów 3 roku studiów I stopnia i 1-2 roku studiów II stopnia Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Pierwszeństwo udziału będą mieli studenci studiów stacjonarnych powyższych Wydziałów, osiągający wysokie wyniki w nauce.

Kto?

Urszula Szetela – pierwsza praca w PGNiG SA Oddział w Sanoku – Kopalnia Zalesie (1998), następnie Ośrodek Kopalń Łańcut. Od 2006 roku w Dyrekcji w Sanoku w Dziale Systemów Zarządzania ISO i HSE do dnia dzisiejszego. Absolwentka Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Specjalność: Gazownictwo Ziemne. Dodatkowo AGH – Ochrona środowiska w Gospodarce, Politechnika Rzeszowska – Zintegrowane zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem oraz Studia Podyplomowe: Zarzadzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Wyższy dozór górniczy. Szczególne doświadczenie w we wdrażaniu i utrzymywaniu systemów zarzadzania. Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP.

Katarzyna Wojtowicz – od 2008 roku pracuje w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie SA w Warszawie, obecnie w Oddziale Geologii i Eksploatacji w Dziale Ochrony Środowiska na stanowisku specjalisty ochrony środowiska. Jest osobą wykonująca czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności ochrona środowiska. Realizuje zadania związane z wypełnianiem wymagań prawnych i innych związanych z ochroną środowiska w zakładzie górniczym. Ponadto jest czynnym audytorem wewnętrznym, bierze udział w tworzeniu, utrzymaniu i doskonaleniu Systemu Zarządzania Środowiskowego w PGNiG SA Oddział w Sanoku. Obecnie także powołana do zespołu, który pracuje nad wspólnym system zarządzania środowiskowego dla GK PGNiG SA. Absolwentka studiów magisterskich z ochrony środowiska, a także podyplomowych w zakresie zintegrowanych systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem oraz studiów podyplomowych z zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.