19 kwietnia 2016


Pierwsza praca: jak napisać dobre CV i zaprezentować się pracodawcy

Kiedy?

wtorek, 19 kwietnia, godz. 9:00 – 14:00

Gdzie?

Instytut Geologii UAM

O czym?

Warsztat ma na celu przybliżyć uczestnikom zagadnienia związane z aplikowaniem do pracy. Jak wygląda wzorcowe CV? Co powinno się znaleźć w Liście Motywacyjnym? O co może pytać pracodawca na rozmowie rekrutacyjnej? Jak się zaprezentować? Oto pytania, na które spróbujemy odpowiedzieć.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest przede wszystkim do Ambasadorów GeoTalent z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Dodatkowo, w ramach wolnych miejsc, zaprosimy do udziału studentów tych dwóch uczelni. Pierwszeństwo udziału będą mieli studenci studiów stacjonarnych, osiągający wysokie wyniki w nauce.

Kto?

Beata BurdzyBeata Burdzy – Zastępca Kierownika Działu Kadr i Szkoleń w PGNiG SA w Warszawie, Oddziale w Zielonej Górze. Jako magister psychologii ukończyła Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jest również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Od 2010 roku kieruje zadaniami działu takimi jak: planowanie i realizacja budżetu szkoleń, koordynacja systemu ocen pracowniczych, organizacja szkoleń, praktyk, staży i in. Wcześniej na stanowiskach specjalistycznych m. in. jako rekruter, koordynator nowych projektów z zakresu HR.