19 grudnia 2016


Ochrona środowiska w procesie poszukiwania i wydobycia (konwencjonalnych i niekonwencjonalnych) złóż węglowodorów w Polsce

 

Kiedy?

19 grudnia 2016, godz. 12.30 (warsztat potrwa ok. 2-2,5h)

Gdzie?

Wydział Geologii UW

O czym?

Warsztat będzie miał formę otwartej dyskusji połączonej z prezentacją slajdów nt. głównych aspektów z zakresu ochrony środowiska w procesach poszukiwania i wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej. Przedstawimy najważniejsze segmenty działalności firmy, scharakteryzujemy sposób oddziaływania na środowisko oraz możliwości jego minimalizacji. Pokażemy także jak dostosowujemy się do nowych wymagań prawnych i prowadzimy dialog społeczny z interesariuszami. Podsumowaniem warsztatu i zdobytej wiedzy będzie praktyczne ćwiczenie problemowe do rozwiązania przez każdego uczestnika. Wyniki ćwiczenia i najlepsze pomysły jego realizacji omówimy wspólnie.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do studentów Wydziału Geologii UW, zainteresowanych ochroną środowiska. Pierwszeństwo udziału będą mieli studenci studiów stacjonarnych, studiujący na 3 roku studiów licencjackich lub 1-2 roku studiów II stopnia, osiągający wysokie wyniki w nauce.

Kto?

Monika Wójcik – koordynator ds. ochrony środowiska PGNiG SA. Na obecnym stanowisku pracuję przeszło 8 lat. Zajmuję się przede wszystkim monitorowaniem i kontrolą instalacji uczestniczących w EU ETS, rozliczaniem emisji do powietrza i jego ochroną. Realizuję także projekty i prace badawczo-rozwojowe z zakresu ochrony środowiska. Uczestniczę w zespołach zadaniowych ds. REACH, SEVESO, CNG. Reprezentuję Polskę w Oil and Gas Subcommittee Global Methan Initiative. Pracowałam w Komitecie Sterującym projektu: „Ocena potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2050” realizowanego wraz z PSE Operator S.A., Energa SA, KHW SA, JSW SA, TAURON PE SA, Kompania Węglowa SA, Kulczyk Holding S.A., GAZ –SYSTEM S.A., WĘGLOKOKS S.A., PKN Orlen SA, ENEA SA, Grupa LOTOS SA. Wcześniej pracowałam w Ministerstwie Środowiska w Departamencie Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery.

 

Jakub SiewkoJakub Siewko – od 2010 roku w PGNiG, Dział Zarządzania Relacjami Lokalnymi, Oddział Geologii i Eksploatacji. Główne projekty: komunikacja pomiędzy służbami ochrony środowiska w GK PGNiG, sporządzanie raportów w zakresie ochrony środowiska w PGNiG SA i GK PGNiG, realizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG. Prowadzi dialog ze społecznościami lokalnymi w zakresie poszukiwań gazu z łupków oraz jest audytorem wewnętrznym systemu zarządzania środowiskowego.