18 marca 2016


Praktyczne aspekty zarządzania projektami

Kiedy?

18 marca 2016 r.,  I tura – 10:00 – 12:30 , II tura – 13:00 – 15:30 

Gdzie?

UW

O czym?

Celem warsztatu będzie omówienie problematyki zarządzania projektami w kontekście rzeczywistych problemów występujących przy ich realizacji. Omówione zostaną korzyści ze stosowania podejścia projektowego oraz praktyczne aspekty związane z budowaniem projektów na podstawie doświadczeń. W ramach warsztatu omówione zostaną uniwersalne elementy metodologii stosowane w praktyce zarządzania projektami. Wskazane zostaną także obszary kompetencji miękkich zwiększające wartość przyszłego kierownika projektu.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do studentów 3-4 roku studiów I stopnia i 1-2 roku studiów II stopnia,Wydziału Geologii UW. Pierwszeństwo udziału będą mieli studenci studiów stacjonarnych, osiągający wysokie wyniki w nauce.

Kto?

Krzysztof Krawczyński

Krzysztof Krawczyński – od 12 lat związany z PGNiG S.A., od 2014 r. związany z Oddziałem Geologii i Eksploatacji, obecnie kieruje działem zarządzania projektami inwestycyjnymi, wcześniej realizował projekty dot. budowy segmentów strategii grupy kapitałowej, zarządzania projektami strategicznymi, budowy metodyki zarządzania projektami i biura zarządzania projektami. Prywatnie hobbysta motoryzacyjny.