18 czerwca 2013

Od teorii do praktyki czyli poszukiwania naftowe krok po kroku.
Metodyka prac poszukiwawczych i badania powierzchniowe
w poszukiwaniach naftowych.

Warsztat poprowadzili Specjaliści Geolodzy PGNiG SA – Katarzyna Socha oraz Marek Koprianiuk, którzy na wybranym wycinku swojej pracy – koncesji 1/05 w Danii oraz CA113 w Libii przedstawili studentom proces poszukiwania węglowodorów od momentu uzyskania koncesji po wiercenie otworu wiertniczego, z uwzględnieniem:

  • analizy danych archiwalnych pod kątem oceny elementów systemu naftowego oraz występowania obszaru najbardziej perspektywicznego dla poszukiwań,
  • akwizycji i interpretacji danych sejsmicznych 3D,
  • analizy strukturalnej z wykorzystaniem danych sejsmicznych 3D, analizy zdjęć lotniczych, kartowania geologicznego,
  • wyboru lokalizacji do wiercenia otworu wiertniczego,
  • analizy uzyskanych geologiczno-geofizycznych danych otworowych.

W praktycznej części warsztatu prowadzący zrealizowali ze studentami ćwiczenia z zakresu oceny perspektywiczności obszaru pod kątem poszukiwania węglowodorów oraz sporządzenia wykresów Allana.

Kto?

Katarzyna Socha_wykadrowane Katarzyna Socha – Specjalista Geolog w PGNiG SA.  Od 5 lat zdobywa doświadczenia w poszukiwaniach naftowych. Aktualnie należy do zespołu zajmującego się poszukiwaniem węglowodorów na  koncesji CA113 w Libii, przygotowuje projekty otworowe, ocenia dane pod kątem wytypowania miejsc najbardziej    perspektywicznych dla wiercenia otworów. Dodatkowo bierze udział w pracach związanych z poszukiwaniem złóż  niekonwencjonalnych typu „shale gas” i „shale oil” w Polsce. W latach 2008-2012 uczestniczyła w pracach  poszukiwawczych na koncesji 1/05 w Danii. Zajmowała się również oceną dostępnych danych geologiczno-geofizycznych na koncesjach poszukiwawczych oferowanych podczas rund przetargowych w krajach takich jak Libia, Algieria i Tunezja, w celu wytypowania nowych obszarów perspektywicznych dla pozyskania przez PGNiG SA.

Absolwentka Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność geologia stratygraficzna i poszukiwawcza) oraz studiów podyplomowych „Geofizyka Stosowana” na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. Obecnie uczestniczy w studiach podyplomowych „Technologie wiertnicze w udostępnianiu złóż i geoinżynierii” na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.

marek_koprianiuk_wykadrowaneMarek Koprianiuk – Specjalista Geolog w PGNiG SA. Posiada 6 lat doświadczenia w poszukiwaniach naftowych. Jest geologiem prowadzącym i koordynującym prace poszukiwawcze w projekcie Pakistan. Zajmuje się przygotowaniem projektów otworowych, projektów sejsmicznych, interpretacją sejsmiczną, wszelkiego rodzaju analizami geologiczno-złożowymi, analizami systemu naftowego. Specjalizuje się w analizach i modelowaniu geomechanicznym na potrzeby poszukiwań złóż niekonwencjonalnych. Odpowiada również za regionalne modelowanie rozkładu naprężeń i spękań w celu optymalizacji możliwości produkcyjnych z istniejących złóż. Pełni funkcję geologa strukturalnego i tektonika, wykonuje prace kartograficzne (badania powierzchniowe w Egipcie i Libii), analizy strukturalne (na rdzeniach, sejsmiczne, powierzchniowe – Lubocino, Lubelszczyzna, koncesje zagraniczne), interpretację i modelowania sieci uskokowych oraz spękań.

Zaproponowana przez nas tematyka spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem studentów.