17 listopada 2017


Akwizycja danych sejsmicznych w poszukiwaniach naftowych

 

Kiedy?

17 listopada 2017, godz. 10:30 – 15:00

Gdzie?

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

O czym?

Podczas warsztatu omówione zostaną nowoczesne technologie stosowane do pozyskiwania danych sejsmicznych w procesie poszukiwania złóż węglowodorów w Polsce, jak i za granicą. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość spróbowania swoich sił w projektowaniu zdjęć sejsmicznych 2D i 3D.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do studentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, przede wszystkim kierunków Geofizyka oraz Górnictwo i Geologia. Pierwszeństwo udziału będą mieli studenci 3 roku studiów I stopnia i 1-2 roku studiów II stopnia osiągający wysokie wyniki w nauce. W przypadku wolnych miejsc w warsztacie będą mogli wziąć udział studenci młodszych roczników.

Kto?

Szymon Piecyk – Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska z zakresu Geofizyki Środowiska, a także studia podyplomowe Technologia wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu oraz Geofizyka stosowana na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Od 8 lat pracuje w Dziale Projektowym w Pile, Oddział Geologii i Eksploatacji. Zajmuje się projektowaniem oraz nadzorowaniem realizacji sejsmicznych zdjęć 2D i 3D, jak również interpretacją danych sejsmicznych. Brał udział w ok. 20 różnych projektach, przede wszystkim projektach robót geologicznych usytuowanych na Monoklinie Przedsudeckiej i w obszarze Basenu Bałtyckiego. Uczestnik licznych kursów i konferencji w kraju i zagranicą. Stypendysta Programu GeoTalent.