17 kwietnia 2019

Temat warsztatu:

Predykcja ciśnień w poszukiwaniach naftowych w teorii i praktyce

Opis warsztatu: 

Warsztat z zakresu predykcji ciśnień złożowych dotyczy bardzo ważnej części prac poszukiwawczych oraz złożowych zarówno konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż węglowodorów.

Główny nacisk zajęć położony zostanie na analizy ciśnień porowych, ciśnień szczelinowania, ciśnień litostatycznych oraz gradientów ciśnień. Dodatkowo, przedstawione zostaną mechanizmy generujące anomalne ciśnienia w ośrodku skalnym. Zaawansowane metody predykcji ciśnień stanowią podstawowy element w procesie poszukiwania oraz rozpoznania złóż.

Część praktyczna warsztatu jest podzielona na dwa bloki. W pierwszym, uczestnicy zaznajomią się z podstawami programu Techlog firmy Schlumberger, tj. ładowaniem danych, zarządzaniem nimi oraz metodami ich edycji i wyświetlania. Drugi blok obejmuje obliczanie gradientów ciśnień porowych oraz litostatycznych w oprogramowaniu Techlog.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do studentów studiów I stopnia (3 rok) i studiów II stopnia Wydziału Geologii UAM. W przypadku wolnych miejsc, do udziału zaprosimy młodsze roczniki studentów.

Prowadzący:

Michał Kępiński – Absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność geologia stratygraficzna i poszukiwawcza na zakładzie tektoniki i kartografii geologicznej). Starszy Geolog, od 2013 roku w PGNiG SA, Dział Projektowy w Warszawie – Oddział Geologii i Eksploatacji. Aktualnie zajmuje się interpretacją danych geologicznych i geofizycznych, analizami systemu naftowego, budową modeli geomechanicznych dla otworów wiertniczych oraz przygotowaniem projektów otworowych na koncesjach krajowych i zagranicznych, szacowaniem zasobów geologicznych, oceną prawdopodobieństwa osiągnięcia sukcesu geologicznego, geologią strukturalną i tektoniką. Specjalizuje się w analizach geomechanicznych i predykcji ciśnień złożowych, modelowaniu rozkładu naprężeń i krytycznie naprężonych spękań w celu optymalizacji trajektorii otworu pod kątem stabilności i produkcji węglowodorów. Ponadto zajmuje się oceną perspektywiczności koncesji oferowanych w zagranicznych rundach przetargowych. Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego, American Association of Petroleum Geologists (AAPG), European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE) oraz Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG).

Daria Skrzynik – Absolwentka kierunku Geofizyka Stosowana na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Od 5 lat pracuje w Schlumberger Software Integrated Solutions jako Petrofizyk. Zajmuje się wsparciem technicznym platform Petrel i Techlog dla firm z Europy i Afryki. Przeprowadziła do tej pory ponad 30 szkoleń z oprogramowania Schlumberger. Pracuje także nad przetwarzaniem i interpretacją pomiarów geofizyki otworowej oraz danych z zaawansowanej analizy rdzeni wiertniczych (SCAL).

Kiedy? 

17 kwietnia 2019, godz. 10:30, warsztat potrwa ok. 6 h

Gdzie? 

Instytut Geologii UAM 

Zapisz się