16 stycznia 2014


Systemy informacji przestrzennej: źródła danych, pomiary,
zastosowanie w geologii nafty i gazu

Kiedy?

czwartek, 16 stycznia 2014 r., godz. 14.00 – 18.30

Gdzie?

sala nr 216, budynek A0

O czym?

Warsztat podzielony został na dwie części.

W pierwszej części uczestnicy zostali zapoznani z podstawami prawnymi i zmianami w prawie geodezyjnym i kartograficznym. Przedstawione zostały również ogólne informacje na temat Systemów Informacji Przestrzennej (SIP), założeń dotyczących ich budowy oraz możliwości wykorzystania. Kolejnym elementem pierwszej części spotkania było omówienie bezpośrednich metod pomiarów geodezyjnych oraz wykorzystanie danych z pomiarów geodezyjnych do tworzenia SIP. Zaprezentowany został również nowoczesny system skaningu 3D przeprowadzony na sprzęcie i przy współudziale przedstawiciela firmy TPI, który jest dystrybutorem skanerów firmy FARO.

Druga część spotkania poświęcona była zagadnieniom związanym z GIS, były to: koncepcja i definicje, GIS jako baza danych, podstawy modelowania rzeczywistości w systemach informacji przestrzennej oraz zastosowania GIS w pracach poszukiwawczych.

Kto?

Adam JanowiakAdam Janowiak, Mierniczy Górniczy, PGNiG

Uprawnienia:  Geodeta uprawniony – Państwowe uprawnienia z zakresu „Geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne”, Mierniczy Górniczy

Doświadczenie zawodowe:
2000 – 2006 – praca w prywatnych firmach geodezyjnych na stanowisku geodeta,
2006 – do chwili obecnej – PGNiG SA (Oddział w Zielonej Górze, Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie) – praca w Dziale Mierniczym w Zielonej Górze na stanowisku Mierniczy Górniczy.

Praktyka geodezyjna w zakresie pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, pomiarów realizacyjnych, pomiarów katastralnych, obsługi inwestycji, redakcji map, analiz danych geodezyjnych. Zakres obowiązków Pana Adama obejmuje prace związane bezpośrednio z czynnościami geodezyjnymi takimi jak pomiary terenowe, tworzenie zróżnicowanych dokumentów kartograficznych i obliczeniowych do celów projektowania prac geologicznych, poszukiwania, zagospodarowania, eksploatacji  i likwidacji złóż węglowodorów i infrastruktury technicznej. Pan Adam wykonuje dodatkowo opracowania geodezyjno – kartograficzne do celów prawnych.

Rafał KudrewiczRafał Kudrewicz: Geolog, Kierownik działu Centralne Archiwum Geologiczne i Magazyn Rdzeni, PGNiG

Doświadczenie zawodowe:
1990 – 1993 – Uniwersytet Warszawski Wydział Geologii
1993 – 1996 – Prywatne firmy konsultingowe – konsultanat d/s geologii
1996 – dziś – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

Specjalizacja zawodowa: systemy informacji przestrzennej, kartografia geologiczna, zarządzanie danymi geologicznymi.