15 maja 2017


Praktyczne aspekty zarządzania energią w procesie odsiarczania gazu ziemnego realizowanego podczas wydobywania węglowodorów

Kiedy?

15 maja 2017 r., godz. 13:30-16:00 (I tura), 16:30-19:00 (II tura)

Gdzie?

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

O czym?

Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia:

  • Efektywne zarządzanie energią w przedsiębiorstwie w aspekcie regulacji prawnych i jego realizacja w oparciu o Normę ISO 50001.
  • Realizacja wybranego procesu odsiarczania gazu ziemnego stosowanego w praktyce przemysłowej PGNiG

W części praktyczne uczestnicy w kilkuosobowych zespołach będą mieli okazję:

  • dokonać identyfikacji odbiorników energii występujących w zaprezentowanym procesie odsiarczania gazu,
  • dokonać identyfikacji obszarów o największym zużyciu energii,
  • przedstawić możliwości poprawy efektywności energetycznej procesu odsiarczania gazu.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do studentów 3 roku studiów I stopnia i 1-2 roku studiów II stopnia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, a także studenci innych wydziałów, studiujący na specjalizacji Ochrona środowiska. Pierwszeństwo udziału będą mieli studenci studiów stacjonarnych, osiągający wysokie wyniki w nauce.

Kto?

Urszula Szetela pierwsza praca w PGNiG SA, Oddział w Sanoku – Kopalnia Zalesie (1998), następnie Ośrodek Kopalń Łańcut. Od 2006 roku w Dyrekcji w Sanoku w Dziale Systemów Zarządzania ISO i HSE do dnia dzisiejszego. Absolwentka Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Specjalność: Gazownictwo Ziemne. Dodatkowo AGH – Ochrona środowiska w Gospodarce, Politechnika Rzeszowska – Zintegrowane zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem oraz Studia Podyplomowe: Zarzadzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Wyższy dozór górniczy. Szczególne doświadczenie w we wdrażaniu i utrzymywaniu systemów zarzadzania. Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP.

Jan Szybist – staż pracy w PGNiG SA, Oddział w Sanoku 25 lat. Początkowo jako kierownik zmiany KGZ Wygoda i KGZ Pilzno, następnie specjalista ds. eksploatacji złóż Ośrodek Kopalń Tarnów. Od 2004 roku Kierownik Ośrodka Kopalń Tarnów. Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Specjalność: Gazownictwo Ziemne. Studia podyplomowe na AGH: „Podziemne magazynowanie gazu ziemnego” oraz „Organizacja i zarządzanie w przemyśle naftowym”. Kwalifikacje Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Jako osoba kierownictwa ruchu zakładu górniczego (z-ca KRZG) zajmuje się kierowaniem, nadzorowaniem i koordynacją prac wchodzących w zakres ruchu zakładu górniczego na podległych jednostkach a związanych m.in. z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz procesami technologicznymi stosowanymi w przemyśle naftowym.