15 grudnia 2017

Wyposażenie wgłębne odwiertów do samoczynnej eksploatacji

Kiedy?

15 grudnia 2017, godz. 15:00 – 17:30

Gdzie?

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

O czym?

W trakcie zajęć zostaną zaprezentowane różne elementy wyposażenia wgłębnego samoczynnych odwiertów gazowych i ropnych. Przedstawione będzie ich przeznaczenie oraz stosowane typy i rodzaje poszczególnych elementów wyposażenia. Omówione będą ogólne zasady doboru i kompletowania.

W drugiej części warsztatu omówione zostanie studium przypadku – awaria związana ze zbrojeniem odwiertu.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do studentów 3 roku studiów I stopnia i 1-2 roku studiów II stopnia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu oraz Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, w szczególności kierunków Wiertnictwo, Eksploatacja oraz Górnictwo i Geologia. Pierwszeństwo udziału będą mieli studenci studiów stacjonarnych, osiągający wysokie wyniki w nauce.

Kto?

Stanisław Tokarz – staż pracy 27 lat. 12 lat pracy na stanowisku kierownika Grupy Pomiarowej Parametrów Złożowych w SZGNiG w Sanoku oraz ZRG Krosno, 10 lat na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Pomiarów Złożowych oraz Zastępca Kierownika Ruchu Zakładu w ZRG Krosno. Od 5 lat starszy specjalista w Dziale Projektowania i Nadzoru Technologicznego w PGNiG Oddział Geologii i Eksploatacji. W pracy zajmowałem się głównie zagadnieniami związanymi z wykonywaniem różnego rodzaju prac, pomiarów i testów w odwiertach nowo odwierconych oraz eksploatowanych. Wykonywane prace obejmowały zarówno te wykonywane na powierzchni, jak i prace wgłębne w odwiertach. W chwili obecnej tematyka, którą się zajmuję obejmuje szeroki zakres prac związanych z fazą prób nowo wierconych odwiertów oraz rekonstrukcjami.