13 listopada 2018

Temat warsztatu:

Metody likwidacji erupcji w otworach wierconych za ropą lub gazem.

Opis warsztatu:

Słuchacze zapoznają się z teoretycznymi zasadami rozpoznawania zagrożeń w otworach wiertniczych. Omówienie zostaną także sposoby zamykania otworu wiertniczego i przystąpienie do likwidacji erupcji – dwie podstawowe metody: wiertacza i jednego obiegu. Podczas spotkania zostaną także przedstawione inne metody i ciekawostki związane z likwidacją erupcji.

W części praktycznej uczestnicy zmierzą się z zadaniem obliczenia karty likwidacji erupcji wstępnej. 

Dla kogo?
 
Warsztat skierowany jest w pierwszej kolejności do studentów 3 roku studiów I stopnia i 1-2 roku studiów II stopnia Wydziałów: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Górnictwa i Geoinżynierii. 
 
W przypadku wolnych miejsc, do udziału w warsztacie zaprosimy również młodszych studentów.

 
Od uczestników oczekuje się podstawowych informacji z zakresu wiedzy o wiertnictwie, geologii i hydromechaniki płynów.

Prowadzący:
 
Adam Wasilewski – Kierownik Zmianowy w Ratowniczej Stacji Górnictwa Otworowego w Krakowie, 15 lat stażu pracy w przemyśle naftowym. Początkowo w PNiG Kraków jako asystent kierownika wiertni, później nocny kierownik wiertni, kontrakt zagraniczny (praca w Kazachstanie) jako specjalista do spraw rdzeniowania. Od 7 lat pracownik RSGO.
 
Kiedy?
 
13 listopada 2018, godz. 10:00, warsztat potrwa ok. 5 h
 
Gdzie?
 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie