13 listopada 2015


Podstawy konstrukcji sejsmogramów syntetycznych oraz ich wykorzystanie

Kiedy?

piątek, 13 listopada, godz. 10:30 – 15:00

Gdzie?

Wydział Geologii UW

O czym?

Sejsmogram syntetyczny to splot współczynników odbicia z sygnałem. Co to oznacza, czym jest funkcja splotu i jak działa? Sejsmogramy wykorzystywane są między innymi do dowiązania granic sejsmicznych do geologicznych uzyskanych np. z pomiarów otworowych. Zestawienie sejsmogramów z trasami polowymi oraz krzywymi profilowania prędkości i gęstości pozwala zidentyfikować zmiany impedancji akustycznej i połączyć je z litologią lub własnościami ośrodka skalnego np. zbiornikowymi.

Sejsmogramy mogą być także wykorzystywane do modelowania ośrodka geologicznego i badania jego przypuszczanej odpowiedzi sejsmicznej przy zadanych parametrach sygnału. Są narzędziem służącym do określania możliwości wystąpienia wskaźników węglowodorów takich jak bright spot, dim spot czy zmiana fazy. Pozwalają także określić przypuszczalną rozdzielczość pionową danych sejsmiki powierzchniowej. Na etapie projektowania pomagają sporządzić studium wykonalności zadania.

Na warsztatach będziemy liczyć współczynniki odbicia, funkcję splotu, przyjrzymy się czym są podstawowe wskaźniki węglowodorów i jak je modelować, a także sprawdzimy jak określić granice rozdzielczości pionowej.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do studentów 3 roku studiów I stopnia i 4-5 roku studiów II stopnia Wydziału Geologii UW. Pierwszeństwo udziału będą mieli studenci studiów stacjonarnych, osiągający wysokie wyniki w nauce.

Kto?

Norbert SmaleraNorbert Smalera – Geofizyk pracujący w Oddziale Geologii i Eksploatacji w PGNiG SA w Dziale projektowym w Pile. Od pięciu lat zajmuje się sejsmiką. Obecnie skupia się na zarządzaniu danymi geofizycznymi ośrodka, interpretacji sejsmicznej, wykorzystaniu atrybutów sejsmicznych w poszukiwaniach naftowych, a także na dowiązaniu danych otworowych do sejsmiki. Uczestniczy w projektach realizowanych głównie na terenie północnej Polski.

Jest absolwentem Akademii Górniczo Hutniczej z zakresu Geofizyki Środowiska, a także studiów podyplomowych „Technologia wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych” na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH oraz „Geofizyka stosowana” na Wydziale Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH .

Stypendysta Programu GeoTalent dla pracowników PGNiG SA.