13 kwietnia 2018

Temat warsztatu:

Praktyczne aspekty zarządzania energią w procesie odsiarczania gazu ziemnego realizowanego podczas wydobywania węglowodorów.

Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną zagadnienia, takie jak:

✅Realizacja wybranego procesu odsiarczania gazu ziemnego stosowanego w praktyce przemysłowej PGNiG.

✅Efektywne zarządzanie energią – Ustawa o efektywności energetycznej – wymagania normy ISO 50001

✅Warsztaty praktyczne – jak przeprowadzić przegląd energetyczny oraz przedstawienie propozycji poprawy efektywności energetycznej dla instalacji odsiarczania gazu.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do studentów Wydziału Geologii UW. 

Prowadzący:

Jan Szybist  staż pracy w PGNiG SA Oddział w Sanoku 25 lat. Początkowo jako kierownik zmiany KGZ Wygoda i KGZ Pilzno, następnie specjalista ds. eksploatacji złóż Ośrodek Kopalń Tarnów. Od 2004 roku Kierownik Ośrodka Kopalń Tarnów. Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Specjalność: Gazownictwo Ziemne. Studia podyplomowe na AGH: „Podziemne magazynowanie gazu ziemnego” oraz „Organizacja i zarządzanie w przemyśle naftowym”. Posiada kwalifikacje Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.

Jako osoba kierownictwa ruchu zakładu górniczego (z-ca KRZG) zajmuje się kierowaniem, nadzorowaniem i koordynacją prac wchodzących w zakres ruchu zakładu górniczego na podległych jednostkach związanych m.in. z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz procesami technologicznymi stosowanymi w przemyśle naftowym.

Kiedy?

13 kwietnia 2018, godz. 12:00, warsztat potrwa ok. 2,5 h

Gdzie?

Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski