13 grudnia 2017

Od koncepcji do wiercenia – Projekt Robót Geologicznych dla otworów poszukiwawczych

Kiedy?

13 grudnia 2017, godz. 10:30, warsztat potrwa ok. 4-4,5h

Gdzie?

Instytut Geologii UAM

O czym?

W trakcie warsztatu uczestnikom przybliżony zostanie cały proces projektowania otworu poszukiwawczego – od pomysłu, interpretacji danych sejsmicznych, poprzez wskazanie najlepszej lokalizacji dla projektowanego otworu, określenie jego przewidywanego profilu stratygraficznego, jak również oszacowanie zasobów geologicznych potencjalnego obiektu poszukiwawczego. Wszystkie te etapy pozwolą na zrozumienie czym jest Projekt Robót Geologicznych, co zawiera i jakim przepisom prawnym podlega. W części praktycznej warsztatu uczestnicy zrealizują kilka najważniejszych etapów, które wykonuje się przy projektowaniu otworów poszukiwawczych.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do studentów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. W pierwszej kolejności na warsztat zapraszani będą studenci III roku studiów I stopnia i 1-2 roku studiów II stopnia, osiągający wysokie wyniki w nauce. W przypadku wolnych miejsc (a z naszych doświadczeń wynika, że miejsc dla wszystkich chętnych powinno starczyć) do udziału w warsztacie zaprosimy również młodszych studentów.

Kto?

Łukasz Turbiak – Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (specjalność: Geologia Naftowa), ukończył także studia podyplomowe na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH. Starszy geolog, od 2008 roku w Dziale Projektowym w Pile, Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG. Zajmuje się projektowaniem otworów poszukiwawczych i rozpoznawczych, zdjęć sejsmicznych (część geologiczna) jak również interpretacją danych sejsmicznych. Jego głównym obszarem pracy zawodowej jest monoklina przedsudecka.