13 grudnia 2016


Roboty z użyciem zestawu do powierzchniowego testowania odwiertów

Kiedy?

13 grudnia 2016, godz. I tura: 13:30 – 16:00, II tura: 16:30 – 19:00

Gdzie?

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

O czym?

W trakcie zajęć omówione zostaną podstawowe elementy wchodzące w skład zestawu do powierzchniowego testowania odwiertów. Przedstawione zostaną jego zastosowania i zasady kompletowania. Podane zostaną przykłady zagrożeń oraz zasady bezpiecznego prowadzenia prac. Zaprezentowane zostaną różne konfiguracje zestawów.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do studentów 3-4 roku studiów I stopnia i 1-2 roku studiów II stopnia kierunków: Górnictwo i Geologia oraz Inżynieria Naftowa i Gazownicza (w szczególności specjalności: Wiertnictwo i geoinżynieria, Wiertnictwo naftowe, Eksploatacja złóż surowców płynnych, Geologia naftowa). Pierwszeństwo udziału będą mieli studenci studiów stacjonarnych powyższych kierunków, osiągający wysokie wyniki w nauce.

Kto?

Stanisław TokarzStanisław Tokarz – Staż pracy 24 lata. 12 lat pracy na stanowisku kierownika Grupy Pomiarowej Parametrów Złożowych w SZGNiG w Sanoku oraz ZRG Krosno. 10 lat na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Pomiarów Złożowych oraz Zastępca Kierownika Ruchu Zakładu w ZRG Krosno. Od 2 lat główny specjalista w Dziale Projektowania i Nadzoru Technologicznego w PGNiG Oddział Geologii i Eksploatacji.

W trakcie pracy zawodowej zajmowałem się głównie pracami związanymi z wykonywaniem różnego rodzaju prac, pomiarów i testów w odwiertach nowo odwierconych oraz eksploatowanych. Wykonywane prace obejmowały zarówno te wykonywane na powierzchni, jak i prace wgłębne w odwiertach.

W chwili obecnej tematyka, którą się zajmuję obejmuje szeroki zakres prac związanych z fazą prób nowo wierconych odwiertów.