12 maja 2015


Zarządzanie zespołem

Kiedy?

wtorek, 12 maja 2015, godz. 9:00 – 15:00

Gdzie?

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

O czym?

W programie warsztatu zaplanowano następujące elementy:

  • Komunikacja i postawy w zespole.
  • Pierwszy etap budowania zespołu zadaniowego.
  • Umiejętność prowadzenia zebrań, prezentacji.
  • Publiczne przemawianie – czyli umiejętność przekonywania ludzi do realizacji planów.
  • Zespół i delegowanie zadań jego członkom z uwzglednieniem doświadczenia pracowników.
  • Podsumowanie zajęć.

Zajęcia będę miały charakter warsztatowy, na który będą składały się takie metody pracy jak: mini wykłady, dyskusje, ćwiczenia, testy.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest przede wszystkim do Ambasadorów GeoTalent z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dodatkowo, w przypadku wolnych miejsc, zaprosimy do udziału studentów spoza grona Ambasadorów.

Kto?

Beata BurdzyBeata Burdzy – Zastępca Kierownika Działu Kadr i Szkoleń w PGNiG SA w Warszawie, Oddziale w Zielonej Górze. Jako magister psychologii ukończyła Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jest również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Od 2010 roku kieruje zadaniami działu takimi jak: planowanie i realizacja budżetu szkoleń, koordynacja systemu ocen pracowniczych, organizacja szkoleń, praktyk, staży i in. Wcześniej na stanowiskach specjalistycznych m. in. jako rekruter, koordynator nowych projektów z zakresu HR.