12 grudnia 2016


Modelowanie przestrzennych parametrów petrofizycznych skał w poszukiwaniu stref o najlepszych własnościach zbiornikowych

 

Kiedy?

12 grudnia 2016, godz. 10.00 (warsztat potrwa ok. 4-6h)

Gdzie?

Instytut Geologii UAM

O czym?

Tematyka warsztatu skupia się na przedstawieniu metody wykonywania przestrzennych modeli petrofizycznych w programie Petrel. Wspomniane wyżej modele są pomocnym narzędziem w poszukiwaniu stref o dogodnych własnościach zbiornikowych, a w następującym etapie – przy projektowaniu lokalizacji oraz trajektorii wiercenia. Warsztat bazuje na pracy z danymi geologicznymi (badania laboratoryjne rdzeni) i geofizycznymi (sejsmika 3D, geofizyka otworowa).

W ramach wstępu do warsztatu uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami pracy w oprogramowaniu firmy Schlumberger – import i poprawne wyświetlanie danych. Kolejnym aspektem szkolenia będzie interpretacja geologiczna danych geofizycznych. Finalnym punktem zajęć będzie stworzenie trójwymiarowego modelu rozkładu danej własności petrofizycznej skał dla wyinterpretowanej uprzednio strefy. 

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do studentów 3 roku studiów I stopnia i 1-2 roku studiów II stopnia Instytutu Geologii UAM. Do zapisów zapraszamy studentów z podstawami pracy w środowisku ArcGIS i Schlumberger Petrel. Pierwszeństwo udziału będą mieli studenci studiów stacjonarnych, osiągający wysokie wyniki w nauce.

Kto?

Paweł RyderPaweł Ryder – Geolog w Oddziale Geologii i Eksploatacji w Warszawie, wcześniej odbył trzymiesięczne praktyki w ramach programu Praktyk Letnich GeoTalent w OGiE w Warszawie. Absolwent kierunku Geologia (specjalizacja: geologia stratygraficzno-poszukiwawcza) na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; doktorant na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie; członek American Association of Petroleum Geologists (AAPG), European Association of Geoscientists  & Engineers (EAGE) oraz Society Of Exploration Geophysicists (SEG).