10 kwietnia 2019

Temat warsztatu:

Jak interpretować zapis profilowań geofizyki otworowej?
Wyznaczanie wydzieleń litologicznych na podstawie podstawowych profilowań geofizyki otworowej

Opis warsztatu: 

Dane geofizyki otworowej są nośnikiem wielu cennych informacji, szczególnie przydatnych w prospekcji złóż węglowodorów. Znajomość podstawowego zastosowania profilowań geofizyki otworowej jest kluczowa dla osób wiążących swoją karierę z branżą oil&gas. Tematyka warsztatu skupia się na przedstawieniu technik interpretacji pomiarów geofizyki otworowej.

W ramach wstępu do warsztatu przedstawiona zostanie charakterystyka podstawowych profilowań geofizyki otworowej. Ćwiczenia przeprowadzone zostaną w programie Techlog. W trakcie warsztatu uczestnicy zapoznają się z podstawami pracy w oprogramowaniu firmy Schlumberger. Kolejnym elementem szkolenia będzie interpretacja petrofizyczna profilowań geofizyki otworowej. Uczestnik warsztatu zostanie przeszkolony w zakresie tworzenia modeli litologiczno-złożowych oraz kalibracji pomiarów geofizycznych z danymi laboratoryjnych. Uczestnicy zapoznają się również z metodyką interpretacji wykresów krzyżowych. Finalnym punktem zajęć będzie stworzenie modelu litologicznego dla odcinku utworów cechsztynu z wiercenia zlokalizowanego w synklinorium szczecińskim.

Warsztat dzieli się na bloki praktyczne, które zostaną poprzedzone krótkim wstępem teoretycznym. W części teoretycznej odbędą się prezentacje multimedialne w formie wstępu do części praktycznej. Bloki praktyczne bazują na pracy w programie Techlog. Ćwiczenia polegają na przeprowadzeniu operacji zaprezentowanych w części teoretycznej.
 

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do studentów studiów I stopnia (3 rok) i studiów II stopnia Wydziału Geologii UAM. Preferowaną grupą są studenci z ukierunkowaniem na specjalizację geologia stratygraficzno-poszukiwawcza

Prowadzący:

Paweł Ryder – od stycznia 2016 r. – Geolog w Oddziale Geologii i Eksploatacji w Warszawie; wcześniej odbył trzymiesięczne praktyki w ramach programu Praktyk Letnich GeoTalent w OGiE w Warszawie; absolwent kierunku Geologia (specjalizacja: geologia stratygraficzno-poszukiwawcza) na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; doktorant na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie.

Kiedy? 

10 kwietnia 2019, godz. 10:00, warsztat potrwa ok. 4 h

Gdzie? 

Instytut Geologii UAM 

Zapisz się