1 kwietnia 2014

Prawne uwarunkowania funkcjonowania rynku gazu ziemnego w Polsce

Kiedy? wtorek, 1 kwietnia, godz. 11.15 Gdzie? Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, budynek a4, sala wykładowa nr 3 O czym? W czasie spotkania uczestnicy zostali zapoznani z podstawowymi aktami normatywnymi regulującymi funkcjonowanie rynku gazu ziemnego w Polsce. Omówienie form reglamentacji działalności gospodarczej posłużyło ukazaniu stopnia regulacji rynku gazu ziemnego. W szczególności omówione zostały uwarunkowania prawne prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie:

  • poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów (wraz z przedstawieniem projektowanej nowej regulacji sektora poszukiwawczo-wydobywczego),
  • obrotu paliwami gazowymi,
  • przesyłania i dystrybucji paliw gazowych,
  • magazynowania paliw gazowych.

Uczestnikom wykładu przybliżony został przebieg procesu liberalizacji rynku gazu w Polsce oraz podstawowe zasady III Pakietu energetycznego. Kto? Łukasz Jagiełłowicz – doktorant w Zakładzie Międzynarodowego Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant adwokacki w Izbie Warszawskiej. Kierownik projektu w Departamencie Regulacji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym (ze szczególnym uwzględnieniem prawnej regulacji rynku gazu ziemnego w Polsce), prawie karnym procesowym, prawie konstytucyjnym oraz prawie Unii Europejskiej.