Program GeoTalent

Twój pierwszy krok do kariery w branży oil&gas!

Idea Programu

Program  GeoTalent stworzyliśmy z myślą o studentach zainteresowanych branżą poszukiwawczo – wydobywczą. Poprzez działania edukacyjne prowadzone w wiodących ośrodkach akademickich, PGNiG SA dociera do młodych talentów zainteresowanych rozwojem zawodowym w branży oli&gas, starając się przekazywać wiedzę o specyfice jej funkcjonowania. Ponadto firma dba o uzupełnienie akademickiej wiedzy studentów poprzez rozwijanie ich praktycznych umiejętności z obszaru poszukiwań, rozpoznania i wydobycia węglowodorów ze źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych.

Program Ambasadorski

Ambasadorzy GeoTalent to studenci wybranych wydziałów uczelni partnerskich, którzy interesują się branżą oil&gas oraz chcą rozwijać się, współtworząc z nami Program GeoTalent. Pełnią oni rolę stałych reprezentantów GeoTalent w środowisku akademickim, promując i wspierając organizacyjnie nasze działania edukacyjne.

Program Praktyk Letnich

Program kierowany jest do studentów aktywnych w środowisku akademickim. Podczas praktyk studenci pod okiem opiekuna merytorycznego mają możliwość zdobycia doświadczenia, przygotowującego do wykonywania przyszłej pracy zawodowej. Studenci mogą korzystać ze specjalistycznego sprzętu w środowisku pracy naturalnym dla danej dziedziny.

Program Mentoringu

Program Mentoringu jest kluczowym elementem Programu GeoTalent oraz siłą napędową naszej współpracy ze środowiskiem akademickim. Rolę Mentorów pełnią pracownicy OGiE, RSGO oraz Centrali Spółki, którzy chcą dzielić się swoim doświadczeniem i wspierać młode talenty w rozwoju, a jednocześnie rozwijać własny potencjał edukacyjny.

Warsztaty

Planując warsztaty i spotkania tematyczne nasi Mentorzy uwzględniają nie tylko najistotniejsze zagadnienia branżowy poszukiwawczo-wydobywczej węglowodorów, ale również potrzeby edukacyjne studentów, którzy na bieżąco zgłaszają nam swoje pomysły dotyczące tematyki wydarzeń edukacyjnych.

Konkursy

Co roku organizujemy kilka konkursów. Najważniejszym z nich jest Konkurs Prac Dyplomowych - wydarzenie, do którego można zgłaszać prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie, związane z branżą poszukiwawczo-wydobywczą węglowodorów. W konkursie mogą wziąć udział studenci i absolwenci wszystkich uczelni w Polsce.

Wyjazdy

Co roku organizujemy kilka wyjazdów. Dotychczas odwiedziliśmy: kopalnie gazu ziemnego i ropy naftowej, wiertnie, Centralny Magazyn Rdzeni w Chmielniku, Ratowniczą Stację Górnictwa Otworowego, Muzeum Przemysłu Naftowego w Gorlicach. Takie wyjazdy pozwalają studentom na zobaczenie na żywo jak wygląda to, czego uczą się z książek.

Nasze warsztaty to szansa pracy pod okiem ekspertów PGNiG. Dzięki praktycznej formie spotkań, zapoznasz się z realnymi zadaniami, czekającymi na pracowników naszej firmy.

Nie możesz Ich przegapić!

Zobacz, co Cię z nami czeka :)

Organizator

Współpraca